అబ్దుల్ కలాం పేరు మీదుగా పరిశోధనా కేంద్రం

అబ్దుల్ కలాం పేరు మీదుగా పరిశోధనా కేంద్రం

భారత మాజీ రాష్ట్రపతి, అణు సాంకేతికత పితామహుడు, ఆదర్శప్రాయుడు అబ్దుల్ కలాం 90వ జయంతి వేడుకలు హైదరాబాదులోని పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ని

Read More