ఒకడు ఆదుకుంటే మరొకడు ముంచాడు-నేరవార్తలు

ఒకడు ఆదుకుంటే మరొకడు ముంచాడు-నేరవార్తలు

* టీవీ నటి కొండపల్లి శ్రావణి ఆత్మహత్య కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. శ్రావణి చనిపోవడానికి సాయికి సంబంధం లేదని ఆమె తల్లి పాపా రత్నం చెప్పారు.

Read More