ఒక కొక్కేనికి ఒకటే పట్టుచీర ఉండాలి

ఒక కొక్కేనికి ఒకటే పట్టుచీర ఉండాలి

ఖరీదైన పట్టు చీరను అల్మారాలో భద్రపరిచేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మనసుకు నచ్చిన చీరను ఏళ్ల తరబడి పదిలంగా కాపాడుకోవచ్చు. అదెలాగంటే... ఒకసారి వ

Read More