కరీంనగర్ శ్మశానంలో దీపావళి

కరీంనగర్ శ్మశానంలో దీపావళి

మనమంతా ఇంట్లో అందంగా అలంకరించిన దీపాల జిగేలు వెలుగుల్లో పండుగ చేసుకుంటాం. కానీ కరీంనగర్‌లో మాత్రం ఓ వింత ఆచారం ఉంది. అదేంటంటే... పట్టణంలోని స్థానికులు

Read More