కరోనాను చదివేందుకు నానో రేణువుల తోడ్పాటు

కరోనాను చదివేందుకు నానో రేణువుల తోడ్పాటు

కరోనా వైరస్‌.. మానవ కణాల్లోకి ప్రవేశించి, ఇన్‌ఫెక్షన్‌ను కలిగించే తీరును కళ్లకు కట్టే ఒక బుల్లి సాధనాన్ని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. అమె

Read More