కరోనాను సబ్బు ఎలా చంపుతుంది?

కరోనాను సబ్బు ఎలా చంపుతుంది?

సబ్బుతో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల చేతుల మీద ఉండే బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లాంటి సూక్ష్మజీవుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. ఎందుకంటే వాటిని నాశనం చేయగల అణుధర్మ

Read More