కర్నూలులో వజ్రాల వాన-తాజావార్తలు

కర్నూలులో వజ్రాల వాన-తాజావార్తలు

* కర్నూల్ జిల్లాలో రైతులకు విలువైన వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయి. జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, జి ఎర్రగుడి, పెరవలి ప్రాంతంలో వజ్రాలు లభిస్తున్నాయి. గత 2 రోజులుగా కు

Read More