కర్నూలులో శివరాత్రి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

శ్రీశైలంలో శివరాత్రి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

శ్రీశైలం, కర్నూలు జిల్లా మహాశివరాత్రి ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన- ఈ ఓ కే యస్ రామారావు. *భక్తులు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించవలెను *స్వామివారి అలంకార దర్శన

Read More