కర్నూలులో 2వేల మందికి తానా సాయం-So Far 30000 Meals Served-TANA Served 30000 Meals In Kurnool Area So Far-Potluri Ravi

కర్నూలులో 2వేల మందికి తానా సాయం

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం తానా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కర్నూలు జిల్లాలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేపట్టారు. గురువారం పాణ్యం మండలంలోని సుగాలి మిట్ట, రాంభూ

Read More