Dont Smell Napthalene Balls-Telugu Health News-12/06

కలరా ఉండలు వాసన చూడకండి

నాఫ్తలీన్‌ గోళీలు తెలుసుగా! పురుగు పట్టకుండా బీరువాల్లో, అల్మారాలో వేస్తుంటాం. కొంతమంది వీటిని అదేపనిగా వాసన చూస్తుంటారు. మీరూ అలా చేస్తుంటే కాస్త జాగ

Read More