కసాయిగా మారిన కన్నతల్లి-నేరవార్తలు

కసాయిగా మారిన కన్నతల్లి-నేరవార్తలు

* అలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన వైనం...9 నెలల పసి కందుని విక్రయం చేసిన కన్న తల్లి...గూడురు మండలం మల్లవోలు గ్రామ పంచాయతీలోని కుమ్మరిపాలెంలో ఈ ఘటన చోటుచేసు

Read More