కాంగోలో చింపాంజీల అపహరణ. సొమ్ముల కోసం డిమాండ్.

కాంగోలో చింపాంజీల అపహరణ. సొమ్ముల కోసం డిమాండ్.

డబ్బుల కోసం చిన్నారులను కిడ్నాప్‌ చేసిన వార్తలను చూస్తుంటాం. కానీ, ఆఫ్రికాలోని డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో(DRC)లో మాత్రం మూడు చింపాంజీ(Chimpanzee

Read More