కాచిన నూనె తిరిగివాడితే…కాలేయానికి దెబ్బ క్యాన్సర్ ముప్పు

కాచిన నూనె తిరిగివాడితే…కాలేయానికి దెబ్బ క్యాన్సర్ ముప్పు

కాచిన నూనెలతో మళ్లీ వంటలకు వినియోగిస్తే మెదడుకు ముప్పు తప్పదని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలేయ, క్యాన్సర్‌తోపాటు ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు దార

Read More