కామెర్లు – వాటి లక్షణాలు

కామెర్లు – వాటి లక్షణాలు

హెపటైటిస్ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇది కాలేయ కణజాలం యొక్క వాపు కు కారణమవుతుంది. మరోవైపు, కామెర్లు కాలేయంలో బిలిరుబిన్pigment అధికంగా ఉండటం వల్ల కలుగుత

Read More