కారు ఆపి...దిగి వచ్చి...బాధలు విని..సాయం చేసి...KCR Stops His Convoy For A Poor Mulsim Man Who Needed Help

కారు ఆపి…దిగి వచ్చి…బాధలు విని..సాయం చేసి…

వికలాంగుడైన ఓ వృద్ధుడి మొరను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అత్యంత మానవత్వంతో ఆలకించి, సమస్యను పరిష్కరించారు. గురువారం మద్యాహ్నం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఓ ప్రైవేటు క

Read More