కార్ల విక్రయాలకు కరోనా బ్రేకు-వాణిజ్యం

కార్ల విక్రయాలకు కరోనా బ్రేకు-వాణిజ్యం

* బిట్ కాయిన్ వ్యాల్యూ పెరిగి, మళ్ళీ కిందకు దిగొస్తున్నది. టర్కీ క్రిప్టోకరెన్సీ నిషేధం, అమెరికా అధ్యక్షులు జోబిడెన్ డబుల్ ట్యాక్స్ అంశం బిట్ కాయిన్ వ

Read More