కాల్గరీ…కెనడాలో కార్తీక దీప వేడుకలు

కాల్గరీ…కెనడాలో కార్తీక దీప వేడుకలు

కాల్గరీ అనఘా దత్త సొసైటీ (కెనడా) సాయి బాబా మందిరంలో కార్తీక దీప వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఉత్సవమూర్తులకు అభిషేకం, హారతులు, మధ్యాహ్న హారతి, రుద్ర హోమం, కా

Read More