కియా కొత్త కారుకు భారీ డిమాండ్-వాణిజ్యం

కియా కొత్త కారుకు భారీ డిమాండ్-వాణిజ్యం

* మదుపర్లకు బాసెల్‌ 3 నిబంధనలకు లోబడిన బాండ్లను జారీ చేయడం ద్వారా రూ.8,931 కోట్లు సమీకరించడానికి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్‌ ఎస్‌బీఐ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.

Read More