కీరవాణికి ట్యూన్ బాలేదని చెప్పిన జక్కన్న

కీరవాణికి ట్యూన్ బాలేదని చెప్పిన జక్కన్న

కీరవాణి-రాఘవేంద్రరావు కాంబినేషన్‌లో ఎన్నో హిట్ చిత్రాలొచ్చాయి. శ్రోతల నాడి బాగా తెలిసిన ఈ ఇద్దరు ‘స్టూడెంట్‌ నెం.1’కి ముందుగా ‘ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పె

Read More