కుక్కలపై కిమ్ కక్కుర్తి

కుక్కలపై కిమ్ కక్కుర్తి

ఉత్తర కొరియా ప్రజల శ్రమని దోచుకుంటున్న ఆ దేశాధ్యక్షుడు కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ తాజాగా వారు ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న శునకాల్ని కూడా లాక్కుంటున్నాడు. ఈ మేరక

Read More