కుర్చీలో నుండి లేవనందుకే బెజవాడ గ్యాంగ్‌వార్-నేరవార్తలు

కుర్చీలో నుండి లేవనందుకే బెజవాడ గ్యాంగ్‌వార్-నేరవార్తలు

* బెజవాడ గ్యాంగ్‌వార్‌పై పోలీసులు పురోగతి సాధించారు..ఇప్పటికే ఈ గ్యాంగ్ వార్ పై విజయవాడ సిటీ కమిషనర్ ద్వారకా తిరమలరావు మీడియా ముందుకు రాగా.. తాజాగా డీ

Read More