“కుర్చీ మడతపెట్టే” తాతను మడతపెట్టిన యూసుఫ్‌గూడ పోలీసులు

“కుర్చీ మడతపెట్టే” తాతను మడతపెట్టిన యూసుఫ్‌గూడ పోలీసులు

కుర్చీ తాతను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కుర్చీ మడత పెడ్తానంటూ ఫేమస్‌ అయిన కుర్చీ తాత అలియాస్‌ కాలా పాషాను యూసుఫ్‌గూడ కృష్ణకాంత్‌ పార్క్‌ వద్ద మధ

Read More