కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యాపారంలోకి రిలయన్స్ – BusinessNews – Feb 28 2024

కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యాపారంలోకి రిలయన్స్ – BusinessNews – Feb 28 2024

* ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ రిలయన్స్‌ (Reliance).. తన ఎఫ్‌ఎంసీజీ వ్యాపారంపై మరింత దృష్టి పెట్టింది. శీతల పానీయాల విభాగంలో గతంలో కాంపా కోలా, సోస్యో వంటి బ్ర

Read More