కృష్ణ బియ్యం ఎప్పుడైనా తిన్నారా?

కృష్ణ బియ్యం ఎప్పుడైనా తిన్నారా?

అద్భుతమైన ఆరోగ్యానికి సురక్షితమైన ఆహారం కృష్ణ వ్రీహి లేదా కృష్ణ బియ్యం. ఈ బియ్యానికి ఇటీవలే జీఐ ట్యాగ్ వచ్చింది. మణిపూర్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్

Read More