కెనడాలో కొత్త వైరస్. పసుపు రంగులోకి నాలుక.

కెనడాలో కొత్త వైరస్. పసుపు రంగులోకి నాలుక.

కెనడాలో 12 ఏళ్ల బాలుడిలో కనిపించిన విచిత్ర వ్యాధి కారణంగా నాలుక మొత్తం పసుపు వర్ణంలోకి మారిపోయింది. అతడి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ.. స్వీయ ఎర్ర రక్తకణాలపై దా

Read More