కొత్తిమీర తినాలి కడుపారా!

కొత్తిమీర తినాలి కడుపారా!

మనం రోజూ వంటల్లో వాడే కొత్తిమీరను ఆయుర్వేద, గిరిజన వైద్యంలో మందుగానూ వాడుతుంటారు. ముఖ్యంగా మూర్ఛ రోగాన్ని నివారించడానికి దీన్ని వాడతారట. అయితే అది ఆ వ

Read More