కోకాకోలా సరస్సులో ఈత

కోకాకోలా సరస్సులో ఈత

అందరూ కోకాకోలాని తాగుతారు. కానీ బ్రెజిల్‌లోని రియో గ్రాండ్‌ డెల్‌ నార్టె ప్రాంతానికి వెళ్లినవాళ్లు మాత్రం కోకాకోలా సరస్సులో ఈతకొడతారు. ‘అదెలా...’ అని

Read More