కోకాపేట కేసులో…విజయశాంతికి నో చెప్పిన కోర్టు

కోకాపేట కేసులో…విజయశాంతికి నో చెప్పిన కోర్టు

రేపటి కోకాపేట, ఖానామెట్ భూముల వేలం ఆపేందుకు స్టే ఇవ్వాలన్న విజయశాంతి పిటిషన్ పై హైకోర్టు నిరాకరణ. కోకాపేట 44.94 ఎకరాలు, ఖానామెట్ లో 14.92 ఎకరాల భూమ

Read More