కోడి కూసినందుకు ₹15వేల జరిమానా

కోడి కూసినందుకు ₹15వేల జరిమానా

పల్లెటూళ్లలో తెల్లవారుజామున కోడిపుంజులు ‘కొక్కొరకో’ అంటూ కూయడం చూసే ఉంటారు. ఇప్పటికీ గ్రామాల్లో వాటి కూత వినపడగానే నిద్ర లేస్తుంటారు. కానీ ఒకాయన తన పె

Read More