కోవిద్ జీవాయుధాలపై 2015లోనే చైనా చర్చ

కోవిద్ జీవాయుధాలపై 2015లోనే చైనా చర్చ

కరోనా వైరస్‌తో ఆయుధాలను తయారు చేయడంపై 2015లోనే చైనా శాస్త్రవేత్తలు చర్చించారా? సార్స్‌ కరోనా వైరస్‌లు నూతన శకం జీవాయుధాలా? ఇప్పటికే మనుషుల్లో వ్యాధికా

Read More