కోవిద్ సమయంలో కరోనా

కోవిద్ సమయంలో కరోనా

ఈ సంవత్సరం కరోనా వలన బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకునే పరిస్థితి లేనందునా మహిళలు బాధపడుతున్నారు. పెనుమార్పులు తీసుకువచ్చిన కరోనా..పండుగ జరుపుకునే విధానాన్ని కూడ

Read More