క్రికెట్ వెదురు బ్యాట్లపై సరికొత్త నిబంధన

క్రికెట్‌ నిబంధనలను రూపొందించి, వాటి అమల్లోకి తెచ్చే మెరీల్‌బోన్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్‌ (ఎంసీసీ).. ప్రతిపాదిత వెదురు బ్యాట్లను తిరస్కరించింది. ప్రస్తుత ఆట

Read More