క్వింటా పత్తి ధర ₹8వేలకు పైనే. రికార్డు అంటున్న రైతులు.

క్వింటా పత్తి ధర ₹8వేలకు పైనే. రికార్డు అంటున్న రైతులు.

మార్కెట్‌లో పత్తి ధర దుమ్ము రేపుతోంది. క్వింట పత్తికి రూ.8 వేలకు పైగా పలుకుతోంది. సీజన ప్రారంభంలోనే రికార్డు స్థాయిలో ధర లభిస్తుండటంతో రైతుల్లో ఆనందం

Read More