ఖర్జూరం తింటే నాజూగ్గా అవుతారు

ఖర్జూరం తింటే నాజూగ్గా అవుతారు

ఎడారి ప్రాంతాల్లో విరివిగా పండే మొక్క 'ఖర్జూరం'. ఒకప్పుడు ఈ పండ్లు కేవలం అక్టోబర్, డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో మాత్రమే లభించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు పడితే అ

Read More