గంగానదిలోకి అస్తికల స్పీడ్ పోస్ట్

గంగానదిలోకి అస్తికల స్పీడ్ పోస్ట్

కొవిడ్‌ సంక్షోభం నేపథ్యంలో మరణించిన వారి అస్తికలను గంగానదిలో కలిపేందుకు పోస్టల్‌ శాఖ నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. స్పీడ్‌ పోస్ట్‌ ద్వారా.. దేశం

Read More