గజపతిరాజులకు రఘురామరాజు బాసట

గజపతిరాజులకు రఘురామరాజు బాసట

విశాఖ అంతా 17వ శతాబ్దం నుంచి అశోక్‌ గజపతిరాజు కుటుంబ సభ్యుల పాలనలో ఉందని, 300 ఏళ్ల నుంచి వారి కుటుంబ సభ్యుల నేతృత్వంలోనే మాన్సాస్ ట్రస్ట్ నడుస్తోందని

Read More