గడ్డానికి శృంగారానికి సంబంధం ఇది!

గడ్డానికి శృంగారానికి సంబంధం ఇది!

ఒకప్పుడు గడ్డం ఉంటే ఏంటి బాస్ లవ్ ఫెయిల్యూరా అని అనేవారు.. కానీ ప్రజెంట్ మాత్రం.. వావ్ చాలా బాగుంది నీ లుక్ అంటూ పొగిడేస్తున్నారు. గడ్డం అనేది నేటి ట్

Read More