గడ్డితో చీర నేసిన ప్రకాశం రైతు - Grass Saree Made By Prakasam District Farmer

గడ్డితో చీర నేసిన ప్రకాశం రైతు

గడ్డిపోచలతో చీర, కండువా తదితరాలను తయారుచేసి ప్రకాశం జిల్లా పర్చూరు మండలం వీరన్నపాలేనికి చెందిన కృష్ణమూర్తి శభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నారు. వరిగడ్డిని నేర్

Read More