గర్భిణులకు HIV బాధిత బాలల సేవకు తానా బృహత్తర పథకం-“అన్నపూర్ణ”

గర్భిణులకు HIV బాధిత బాలల సేవకు తానా బృహత్తర పథకం-“అన్నపూర్ణ”

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం(తానా) ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సరికొత్త పథకానికి రూపకల్పన చేశారు. తానా అన్నపూర్ణ పేరిట నిర్వహించే ఈ పథకం ద్వారా ప్రారంభ దశలో కృష్

Read More