గాంధీజి కళ్లజోడు ₹2.5కోట్లు

గాంధీజి కళ్లజోడు ₹2.5కోట్లు

మహాత్మాగాంధీకి చెందిన ఓ కళ్లజోడు వేలంలో రూ.2.5కోట్లు పలికింది. ఇంగ్లండ్‌లోని ఈస్ట్ బ్రిస్టోల్ ఆక్షన్స్ సంస్థ ఈ కళ్లజోడును వేలం వేసింది. ఈ సంస్థ లెటర్

Read More