గాలిపటం కారణంగా మహిళ మృతి-నేరవార్తలు

గాలిపటం కారణంగా మహిళ మృతి-నేరవార్తలు

* జనగామలో పతంగి ఎగరేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్లి.. బిల్డింగు పైనుండి కింద పడిపోయిన మహిళ. * నెల్లూరు నగరంలోని ఏసీ నగర్ పరిధిలోని రామ్ నగర్ వద్ద ఓ మోటార్

Read More