గిరిజన్ జాఫ్రా గింజలతో లిప్‌స్టిక్

గిరిజన్ జాఫ్రా గింజలతో లిప్‌స్టిక్

చక్కటి ప్యాకింగూ, దానికింద మేలిముసుగులాంటి ర్యాపర్‌, అందులో ఓ చిన్నపెట్టె, దాన్ని తెరిస్తే మత్తెక్కించే గుబాళింపు... నేటితరం సౌందర్యసాధనాలు చాలా గమ్మత

Read More