గీతం వర్శిటీపై కేంద్రానికి ఫిర్యాదు-తాజావార్తలు

గీతం వర్శిటీపై కేంద్రానికి ఫిర్యాదు-తాజావార్తలు

* ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల (ఈవీ) నూతన పాలసీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2020-2030 కాలానికి ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలకు సంబంధించిన విధానాలను వెల్లడిస్తూ రాష్ట

Read More