గుంటూరులో నాట్స్ క్రికెట్ పోటీలు-NATS Telugu Cricket Tournament In Guntur

గుంటూరులో నాట్స్ క్రికెట్ పోటీలు

నాట్స్ గుంటూరు జిల్లాలో టీ20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించింది. స్థానిక కిట్స్ కాలేజీ యాజమాన్యంతో కలిసి నిర్వహించిన ఈ టోర్నమెంట్ లో దాదాపు 20 కాలేజీల

Read More