గుంటూరు ధనలక్ష్మీని ₹3కోట్లతో అలంకరించారు

గుంటూరు ధనలక్ష్మీని ₹3కోట్లతో అలంకరించారు

గుంటూరు నగరంలోని ఆర్‌ అగ్రహారంలోని శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంలో దసరా నవరాత్రి ఉత్సావాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా గురువారం అమ్మవారు ధనల

Read More