గుంటూరు బసవన్నలు…అన్ని పోటీల్లో విజేతలు

ఆరడుగుల ఎత్తులో.. బోనగిరి కొండలాంటి మూపురంతో అలరిస్తున్న ఈ వృషభరాజాల ఖరీదు ఎంతో తెలుసా? ఒకటీ రెండూ కాదు ఏకంగా రూ. 40 లక్షల పైమాటేనట! గుంటూరు జిల్లా కు

Read More