గుండె జబ్బులు ఉంటే వ్యాయామం చేయవచ్చా?

గుండె జబ్బులు ఉంటే వ్యాయామం చేయవచ్చా?

వ్యాయామం చేయడమంటే మన పిడికెడు గుండెను చక్కగా ఉంచడమే..వ్యాయామం చేయడంలో ఎన్నో సందేహాలు చాలా మందికి వస్తుంటాయి. గుండె జబ్బులున్నప్పుడు, గుండెనొప్పి వచ్చి

Read More