గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోయిన వజ్రాలు

గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోయిన వజ్రాలు

అవును... కరోనా దెబ్బకు వజ్రానికీ వైరెస్‌ పట్టుకుంది. నిన్నమొన్నటి వరకు తవ్వింది తవ్వినట్టు మార్కెట్‌లోకి వెళ్లిపోయే సరుకు... ఇప్పుడు కొనేవారే లేక పరిశ

Read More