గుడిలో గంట కొట్టాల్సిందేనా?

గుడిలో గంట కొట్టాల్సిందేనా?

సాధారణంగా అన్ని దేవాలయాల్లో ప్రవేశద్వారం దగ్గర పైకప్పు నుంచీ ఒకటి లేదా ఎక్కువ గంటలు వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. భక్తులు ఆలయంలోకి అడుగుపెట్టగానే గంట మోగించి

Read More