గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా డైరక్టర్‌గా వల్లూరి అనీల్

గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా డైరక్టర్‌గా వల్లూరి అనీల్

గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ భారత విభాగ సీనియర్‌ డైరెక్టర్‌గా అనిల్‌ వల్లూరి నియమితులయ్యారు. ఇంతక్రితం నెట్‌యాప్‌ ఇండియా, సార్క్‌ విభాగ కార్యకలాపాల ప్రెసిడెంట్‌గా

Read More